Web Site Builder

СТАВСЯ СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

0 800 508 010 - call-центр
(044) 290 39 95 – для дзвінків з-за кордону

Виберіть свій варіант, щоб дізнатися більше

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК ПО КАСКО

Згідно з Законом України "Про страхування": 

Страховий випадок — подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 

Стаття 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку:

 • вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
 • повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.
Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. (п.5 ст. 26 Закону України "Про страхування"). 
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування. 


Дії страхувальника при настанні страхового випадку

1-й крок 

Залишити транспортний засіб на місці події, включити аварійну світлову сигналізацію і виставити знак аварійної зупинки.

2-й крок

Негайно, протягом 1 (однієї) години, не залишаючи місця події, сповістити Страховика про подію, що має ознаки страхового випадку, за телефоном цілодобової підтримки 0 800 50 80 10 - по Україні, та дочекатися приїзду представника Страховика на місце події або дозволу Страховика залишити місце події, який буде надано шляхом відправлення СМС - повідомлення на номер телефону заявника події.

Якщо подія, що має ознаки страхового випадку, трапилась за кордоном, негайно сповістити Страховика за телефоном
+38 (044) 221-93-29 та дотримуватись подальших вказівок Страховика.


3-й крок

Викликати компетентні органи для реєстрації події в залежності від ризику який спрацював, якщо умови договору не передбачають інше;


4-й крок

Для забезпечення Страховику права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки, письмово зафіксувати інформацію про інших учасників ДТП (якщо такі є), а саме: відомості про водія, про транспортний засіб, про наявність діючого договору страхування цивільної відповідальності власника наземного ТЗ;


5-й крок

Надати Страховику письмове повідомлення за встановленою формою впродовж 2-х (двох) робочих днів з дати настання події, а якщо подія сталася за межами України – з дати повернення в Україну, та довідку за фактом звернення до правоохоронних органів у випадку незаконного заволодіння ТЗ.


6-й крок

За можливості зафіксуйте місце події шляхом фотографування чи проведення відео зйомки.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК ПО ОСЦПВ

Згідно з Законом України " Про обов'язкове страхування цивільно-правової

відповідальності власників наземних транспортних засобів ":

Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну потерпілого.


Дії осіб у разі настання дорожньо-транспортної пригоди,

яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)


1-й крок 

Залишити транспортний засіб на місці події, включити аварійну світлову сигналізацію й виставити знак аварійної зупинки.


2-й крок

З місця події, сповістити Страховика про подію за телефоном цілодобової підтримки 0 800 50 80 10 - по Україні, та дочекатися приїзду представника Страховика на місце події.


3-й крок

Викликати на місце події співробітників компетентних органів (ДАІ та ін.). Співробітник компетентних органів зобов'язаний видати клієнту первинну довідку, в якій будуть вказані дата, час, місце події, а також пошкодження, які отримав автомобіль, водій, та ін.

У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених транспортних засобів, за умови відсутності травмованих (загиблих) людей, а також за згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння, за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, ці водії мають право спільно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (Європротокол).


4-й крок

Поінформувати інших осіб, причетних до цієї пригоди, про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;

У випадку, якщо подія сталася не з вини страхувальника, необхідно письмово зафіксувати інформацію про інших учасників ДТП, а саме: відомості про водія та транспортний засіб винуватця настання події, про наявність діючого договору страхування цивільної відповідальності власника наземного ТЗ;


5-й крок

Невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.


6-й крок

За можливості зафіксуйте місце події шляхом фотографування чи проведення відео зйомки.


СТРАХОВИЙ ВИПАДОК ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ

Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного комплексного страхування подорожуючих за кордоном та по Україні

У разі настання події, що має ознаки страхової, Страхувальник (Застрахована особа або особа, що представляє її інтереси) перед тим, як звернутися по допомогу до відповідного закладу чи лікаря, зобов’язаний негайно, в будь-який час доби, повідомити про подію Асистуючу компанію за телефоном, вказаним в Основній частині Договору страхування, або повідомити іншим чином Асистуючу компанію (Страховика).


 • Заява на отримання страхової виплати за встановленою Страховиком формою, що надається протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після закінчення строку дії Договору або лікування;
 • Договір страхування;
 • Банківські реквізити Застрахованої особи для переказу страхового відшкодування;
 • Медичні документи, що містять відомості про діагноз, стан здоров’я Застрахованої особи на момент звернення за медичною допомогою, проведені медичні маніпуляції;
 • Довідка-рахунок з медичного закладу (на фірмовому бланку та/або з відповідним штампом) із такими зазначеними даними: прізвище пацієнта, точний діагноз, дата звернення за медичною допомогою, тривалість лікування, детальні дані про надані медичні послуги, призначені медикаментозно-діагностичні засоби із зазначенням їх кількості та вартості;
 • Документи, що підтверджують факт оплати за медикаменти, надані медичні та інші послуги (розрахунково-касові документи, товарні чеки, розписки про отримання грошей, банківські квитанції з зазначеною сумою на переказ тощо);
 • Рецепти, виписані лікуючим лікарем, у зв’язку з даним захворюванням, на придбання медикаментів із зазначенням назви кожного медичного препарату;
 • Деталізовані рахунки за інші, ніж медичні, послуги з розбивкою їх за датами та вартістю, вказаною загальною сумою до оплати, які передбачені умовами цього Договору;
 • Закордонний паспорт (або дитячий проїзний документ) Застрахованої особи з відмітками прикордонного контролю про перетин Державного кордону України;
 • Документ, що посвідчує особу, та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

З урахуванням обставин події, що відбулась, Страховик має право вимагати додаткові документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір витрат та виконання Страхувальником умов Договору.

При зверненні до Асистуючоі компанії (Страховика) необхідно повідомити наступну інформацію:
 • назву страхової компанії;
 • прізвище, ім’я Застрахованої особи;
 • місцезнаходження Застрахованої особи і номер контактного телефону;
 • номер Договору страхування;
 • термін дії Договору страхування;
 • детальний опис випадку і характер необхідної допомоги та надалі виконувати вказівки Асистуючої компанії (Страховика).
Якщо таке повідомлення неможливо здійснити з об’єктивних причин (непритомний стан або інший гострий стан здоров’я Застрахованої особи або відсутність діючих засобів зв’язку) до моменту отримання медичних послуг, це необхідно зробити не пізніше 24 годин з моменту отримання медичної допомоги.


 

ДОГОВОР ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного медичного страхування

У випадках, що мають ознаки страхових та передбачені Договором, Застрахована особа до моменту звернення за медичною допомогою повинна звернутися до лікаря-координатора Страховика (Асистуючої компанії) за телефоном, що вказаний в Картці та отримати інформацію щодо подальших дій.


 1. Заява на отримання страхової виплати за встановленою Страховиком формою
 2. Копія Договору страхування
 3. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 4. Банківські реквізити Застрахованої особи для переказу страхового відшкодування
 5. Виписка з карти амбулаторного/стаціонарного хворого
 6. Рецепти, виписані Застрахованій особі лікуючим лікарем на придбання медикаментів із зазначенням назви кожного препарату
 7. Документи, що підтверджують факт оплати за медикаменти, надані медичні та інші послуги (розрахунково-касові документи, товарні чеки, тощо)

З урахуванням обставин події, що відбулась, Страховик має право вимагати додаткові документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір витрат та виконання Страхувальником умов Договору.

Якщо Застрахованій особі необхідна екстрена медична допомога пов’язана з рятуванням життя або зняттям гострого болю, а повідомити про це перед зверненням за медичною допомогою неможливо з об’єктивних причин (відсутність діючих засобів зв’язку, непритомний стан тощо), таке повідомлення передається лікарю-координатору Страховика (Асистуючій компанії) відразу, як тільки це стане можливим, але не пізніше 24 годин з моменту отримання медичної допомоги. Повідомлення може бути передане Застрахованою особою, або іншою особою, що представляє її інтереси.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК ПО «ЗЕЛЕНІЙ КАРТІ»

Дії осіб у разі настання дорожньо-транспортної пригоди за кордоном


1-й крок

Залишити транспортний засіб на місці події, включити аварійну світлову сигналізацію й виставити знак аварійної зупинки.


2-й крок

Викликати на місце події співробітників компетентних органів (поліція). Співробітник компетентних органів зобов'язаний скласти рапорт поліції, в якому будуть вказані дата, час, місце події, а також необхідні дані про учасників ДТП.


3-й крок

У випадку, якщо подія сталася не з вини страхувальника, необхідно письмово зафіксувати інформацію про інших учасників ДТП, а саме: відомості про водія та транспортний засіб винуватця настання події, про наявність діючого договору страхування власника наземного ТЗ;


4-й крок

Протягом трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, повідомити страховика, з яким укладено договір обов'язкового міжнародного страхування про дорожньо-транспортну пригоду а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу.


5-й крок

Якщо винуватець ДТП є резидентом країни, у якій відбулося ДТП, то усі збитки відшкодовує страхова компанія, у якій застраховано цивільну відповідальність винуватця; 

Якщо винуватець ДТП не є резидентом країни, у якій відбулося ДТП, то врегулюванням страхового випадку займається відповідне національне бюро "Зелена картка". 

ДОГОВОР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Перелік документів,необхідних для здійснення страхової виплати по Договору добровільного страхування від нещасних випадків


У разі настання події, що має ознаки страхової, Страхувальник (Застрахована особа або особа, що представляє її інтереси) зобов’язаний повідомити Страховика протягом 5 робочих днів, у випадку недотримання строків повідомлення, обґрунтувати причини у письмовій формі, на вимогу Страховика. Надати протягом 10 календарних днів після закінчення лікування всі необхідні документи щодо настання страхового випадку для подальшої виплати.


 1. Заява на отримання страхової виплати за встановленою Страховиком формою
 2. Договір страхування
 3. Документ, що посвідчує особу Вигодонабувача та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
 4. Банківські реквізити Застрахованої особи для переказу страхового відшкодування
 5. Листок непрацездатності
 6. Документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (довідка з медичного закладу встановленої форми)
 7. Рентгенівські знімки (при переломах).
 8. Висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у разі встановлення первинної інвалідності Застрахованій особі


При настанні страхового випадку на виробництві:

 1. Акт про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), згідно Постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 21 серпня 2001р. №1094


З урахуванням обставин події, що відбулась, Страховик має право вимагати додаткові документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір витрат та виконання Страхувальником умов Договору.


СТРАХОВИЙ ВИПАДОК ПО МАЙНУ

(ФІЗИЧНИХ ОСІБ)
Дії осіб у разі настання події, а саме, вплив води (залиття сусідів або залиття Вашої оселі), пожежа, ПДТО, крадіжка тощо


Вплив води (залиття сусідів або Вашої оселі)

Негайно прийняти всі заходи, щоб перекрити вплив води. Якщо самостійно це зробити неможливо, викликати сантехніка або аварійну службу, сповістити представників ЖКО та скласти з ними АКТ з ймовірної причиною події ,по можливості зробити фото. Проінформувати про подію на гарячу лінію: +38 (044) 221-93-29 або 0800-508-010 та чекати прибуття представників Страховика або аварійного комісара , експерта для огляду пошкоджень та надати всі необхідні документи по оселі своєї або сприяти проведення дій Страховиком у пошкодженої оселі.


Пожежа

Прийняти всі заходи по рятуванню життя мешканців приміщення,зупинити подачу струму, сповістити компетентні органи ( пожежників, міліцію, швидку допомогу), зателефонувати на гарячу лінію: +38 (044) 221-93-29 або 0 800-508-010, по можливості спробувати без загрози для життя ліквідувати пожежу, по можливості зробіть фото.


ПДТО, крадіжка

 Викликати на місце події співробітників компетентних органів. Співробітник компетентних органів зобов'язаний видати клієнту первинну довідку, в якій будуть вказані дата, час, місце події, а також пошкодження. Сповістити на гарячу лінію: +38 (044) 221-93-29 або 0800-508-010 та Страховика, виконувати отримані інструкції.


СТРАХОВИЙ ВИПАДОК ПО ЦМР+ТТН

Згідно з Законом України "Про страхування": 

Страховий випадок— подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 


Стаття 21 Закону України "Про страхування" передбачає такі обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку:

 • вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
 • повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин є однією з підстав для відмови страховика від проведення страхової виплати, так само як створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. (п.5 ст. 26 Закону України "Про страхування"). 

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування. 


Дії страхувальника при настанні страхового випадку:

Випадки бувають різні—крадіжка, ДТП, пошкодження під час перевезення вантажу, які водій побачив на вивантаженні або в дорозі під час огляду транспортного засобу.


ДТП 

 • Залишити транспортний засіб на місці події, включити аварійну світлову сигналізацію й виставити знак аварійної зупинки.
 • Негайно, протягом 1 (однієї) години, не залишаючи місця події, сповістити Страховика про подію, що має ознаки страхового випадку, за телефоном цілодобової підтримки: +38 (044) 221-93-29 , або 0 800-508-010 - по Україні, та дочекатися приїзду представника Страховика на місце події або дозволу Страховика залишити місце події, який буде надано шляхом відправлення СМС - повідомлення на номер телефону заявника події.
 • Якщо подія, що має ознаки страхового випадку, трапилась за кордоном, негайно сповістити Страховика за телефоном: +38 (044) 221-93-29 або 0 800-508-010 та дотримуватись подальших вказівок Страховика. По можливості зробити фото фіксацію пошкоджень.  
 • Викликати компетентні органи для реєстрації події в залежності від ризику, який спрацював, у разі пошкодження напівпричепа а також пломби —негайно сповістити працівників найближчої митниці для фіксування пошкоджень як самого транспортного засобу, так і вантажу, та виконувати їх вказівки стосовно порятунку вантажу;


КРАДІЖКА, ПДТО

 • Якщо при виконанні перевезення, на стоянці водій при огляді ТЗ побачив зірвани пломби у напівпричепі або пошкодження тенту, відкриті двері або фартух напівпричепа, або пошкодження митного тросу — негайно сповістити компетентні органи ( міліцію, за кордоном – поліцію), та проінформувати найближчу митницю стосовно випадку, по можливості зробити фотофіксацію пошкодження. Зателефонувати на гарячу лінію по тел. 0800-508-010 або +38 (044) 221-93-29, потім дотримуватись інструкцій. Представники СК, отримавши Ваше повідомлення зв’яжуться з Вами.


Псування, пошкодження вантажу виявлено під час вивантаження.

 • У разі, якщо пошкодження вантажу виявлено під час вивантаження - НЕГАЙНО ПРИЗУПИНИТИ ВИВАНТАЖЕННЯ, до прибуття представника Страховика або Сюрвейера зателефонувати на гарячу лінію ( тел.у Договорі: +38 (044) 221-93-29 або 0800-508-010), по можливості зробити фото або відео зйомку пошкодження у середині напівпричепа, особливу увагу приділити фотографування кріплення та розміщення вантажу. У разі технічної неможливості здійснити фото—повідомити СТРАХОВИКА та виконувати всі його інструкції.


Рефрижераторний вантаж ( під температурним режимом)

 • У разі прийомки вантажу виявлено порушення температурного режиму ( при огляді вантажу є наявність порчі) – зачинити відсік та в жодному разі не виключати саму рефрижераторну установку, підтримувати температурний режим згідно СМР, сповістити Страховика та на гарячу лінію за тел.: +38 (044) 221-93-29 або 0800-508-010 та чекати подальших вказівок від Страховика.
 • У всіх випадках дочекатись приїзду Страховика (або Сюрвейера) та сприяти його діям з огляду та обстеження вантажу, його розміщення та кріплення та надати всі необхідні документи стосовно перевезення.
 • В подальшому Ваше керівництво зробить Повідомлення по формі та заповнить всі додаткові форми і буде виконувати умови даного Договору.