https://mobirise.com/

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, на об'єктах підвищеної небезпеки

Хто може бути страхувальником
Суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного керування або які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки.


Що страхується
Страхується цивільна відповідальність суб'єктів господарювання за шкоду, якої може бути завдано життю, здоров'ю та майну третіх осіб, а також навколишньому середовищу пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. 


Від яких ризиків проводиться страхування
Від ризику заподіяння прямих збитків третім особам внаслідок пожежі та аварії на об'єкті підвищеної небезпеки, внаслідок чого виникає обов'язок страхової компанії здійснити виплату страхового відшкодування.


Об'єкти страхування
Об'єкт підвищеної небезпеки - це об'єкт, на якому виробляється, переробляється, завантажується або розвантажується, використовується, розміщується або складується постійно або тимчасово одна або кілька небезпечних речовин або категорій речовин у кількостях, що перевищують гранично припустимі кількості, а також інші об'єкти, що згідно із законом є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;
Небезпечна речовина - речовина або суміш речовин, які у залежності від своїх вагомих (?), фізичних або токсикологічних властивостей самі по собі або у поєднанні з іншими речовинами становлять небезпеку;
Гранично допустима кількість - така, що встановлюється національним законодавством з урахуванням особливих умов кількість небезпечної речовини або категорії речовин, що при його підвищенні переводить об'єкт у розряд об'єктів підвищеної небезпеки.