https://mobirise.com/

Обов’язкове страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Хто має бути застрахований
Застрахованими особами вважаються працівники відомчої та місцевої пожежної охорони, члени добровільних пожежних дружин (команд).


Строк дії договору
Договір страхування укладається на 1 рік.


Страхова сума
Страхова сума на кожну застраховану особу встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованого за його посадою на день страхування.


Страховий випадок
Страхування здійснюється з метою захисту життя та здоров'я застрахованих осіб під час виконання обов'язків з гасіння пожежі та ліквідації наслідків аварії на випадок:
•    загибелі (смерті);
•    поранення (контузії, травми або каліцтва);
•    захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії застрахованою особою, яка виконувала свої обов'язки згідно з наказом або дорученням.


Страхова виплата
Страхову виплату за шкоду, заподіяну здоров'ю застрахованої особи внаслідок виконання нею обов'язків з гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, встановлено у розмірах:
•    при  І-й групі інвалідності - 100 % страхової суми;
•    при  ІІ-й групі інвалідності - 90 % страхової суми;
•    при  ІІІ-й групі  інвалідності - 70 % страхової суми.
У разі тимчасової втрати працездатності внаслідок страхового випадку застрахованій особі виплачується 0,2 % страхової суми за кожну добу, але не більше 50 % страхової суми.
У разі загибелі або смерті застрахованої особи її спадкоємцям виплачується 100 % страхової суми.