https://mobirise.com/

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

Страхування відповідальності під час перевезення небезпечних вантажів - обов’язковий вид страхування

Здійснюється на підставі постанови  Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку й правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»  від 1 червня 2002 року № 733 зі змінами та доповненнями.

Без наявності договору страхування відповідальності під час перевезення небезпечних вантажів відповідні контролюючі органи не видають дозвіл на здійснення перевезень.

 

Договір страхування необхідний:

- відправникам небезпечних вантажів;

- перевізникам небезпечних вантажів;

- одержувачам небезпечних вантажів. 


 Страхуванню підлягають майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України й пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів:  

- життю й здоров’ю фізичних осіб; 

- навколишньому природному середовищу; 

- майну фізичних і юридичних осіб. 


 Страховим випадком є будь-яка подія, що сталася під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої була заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних і юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність Страхувальника відшкодувати таку шкоду.

Франшиза встановлюється у розмірі до 1 % від страхової суми. 


Розмір страхового платежу залежить від:

- розміру страхової суми; 

- величини тарифу (залежить від класу небезпечного вантажу, виду транспорту, обсягу транспортованого вантажу, строку страхування й інших умов, що можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку).  


 Строк дії договору страхування

Можливі два варіанти укладення договору страхування:

- разовий договір страхування діє тільки під час одного перевезення вантажу; 

- генеральний договір страхування укладається, як правило, на 1 рік і діє під час багаторазових перевезень. 


 Територія дії договору страхування – територія України у напрямку або в межах маршруту транспортування вантажу.  


 Страховому  відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна Страхувальником життю, здоров’ю й майну третіх осіб, навколишньому природному середовищу при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів.